Схема розтрати бюджетних коштiв Мiнсоцполiтики

Як вiдомо, українська держава гарантує кожнiй особi, яка не може самостiйно пересуватися, право на безоплатне забезпечення iнвалiдним вiзком, вiдповiдно до iндивiдуальних потреб такої людини. Щороку в державному бюджетi передбачають...

Як вiдомо, українська держава гарантує кожнiй особi, яка не може самостiйно пересуватися, право на безоплатне забезпечення iнвалiдним вiзком, вiдповiдно до iндивiдуальних потреб такої людини. Щороку в державному бюджетi передбачають кошти на фiнансування цiєї гарантiї.

Скажiмо, у 2017 роцi на це передбачено 257,2 мiльйона гривень. Бiльш як чверть мiльярда! Однак, на жаль, в Українi видiленi кошти з бюджету не завжди означають допомогу людям, яким вони адресованi.

Пiдтвердження цього — iсторiя 75-лiтнього Ростислава Гуменюка iз села Зубкiв, який останнi 15 рокiв через перелом хребта може пересуватися лише в iнвалiдному вiзку.

…21 квiтня цього року чоловiк, як це велить закон, звертається до управлiння соцiального захисту населення Сокальської РДА iз заявою на надання безоплатного вiзка, адже старий уже вийшов з ладу. Пановi Ростиславу кажуть чекати й повiдомляють, що вiзок повинен надiйти приблизно за мiсяць. Але минає тиждень, два, мiсяць, другий, третiй, а вiзок не доставляють. В управлiннi соцзахисту чоловiка просто iгнорують.

У серпнi розгублений пан Ростислав звертається до нашої газети по допомогу. А ми пишемо офiцiйного листа до Сокальського управлiння соцзахисту з проханням пояснити причини, через якi вiзок, кошти на виготовлення якого передбаченi в держбюджетi, потрiбно чекати так довго.

Реакцiя не забарилася — представники соцiальних служб приїхали додому до пана Ростислава i запропонували йому для тимчасового користування iншi вiзки. Увага! Один — пiдлiтковий, а другий — без бильця та пiдставок для нiг! Або ж… почекати ще трiшечки, коли вже й так минуло майже пiвроку. Чоловiк у вiдчаї: «По дому пересуватись не можу, вийти на вулицю тим бiльше. Почуваюсь абсолютно безпорадно i паскудно. Не знаю, що iз собою робити».

Сказати, що це неподобство, — означає промовчати. Цинiзм ситуацiї просто зашкалює. Тож ми вирiшили з’ясувати, чому так часто люди з iнвалiднiстю змушенi сидiти вдома i чекати на належний їм за законом вiзок довгими мiсяцями.

Отже, виявляється, що велику частину iнвалiдних вiзкiв держава закуповує поза системою державних закупiвель, без оприлюднення iнформацiї про публiчнi торги в системi «Прозорро». А державний Фонд соцiального захисту iнвалiдiв просто укладає договори про закупiвлю засобiв реабiлiтацiї з пiдприємствами, якi отримують на таку дiяльнiсть позитивнi висновки Експертної комiсiї Мiнсоцполiтики. Одне з таких пiдприємств уже пiвроку виготовляє вiзок для пана Гуменюка.

Це — Хмельницьке мале учбово-виробниче пiдприємство «Воля». Згiдно з договором, укладеним у червнi 2017 року, це пiдприємство виступило єдиним i монопольним постачальником державi iнвалiдних вiзкiв для безоплатної передачi людям з iнвалiднiстю на загальну суму 12 мiльйонiв 918 тисяч 725 гривень.

Що ж це за унiкальне пiдприємство, якому довiрили таку вiдповiдальну мiсiю? Насправдi це пiдприємство зовсiм не хмельницьке, оскiльки вже давно орендує кiмнату на 29 квадратних метрiв в офiснiй будiвлi у Києвi, де i має зареєстровану адресу. На пiдприємствi працює п’ять осiб, а за даними системи «Youcontrol», його дiяльнiсть останнiми роками завдає засновникам лише збиткiв. Наприклад, у 2016 роцi — мiнус мiльйон чотириста гривень збитку. Ось кому держава довiрила допомагати людям з iнвалiднiстю.

На сайтi цiєї фiрми вказано, що вона є виробником (запам’ятайте це) iнвалiдних вiзкiв рiзних моделей — АЛ 902.1, АЛ 904.2, 907.2… При цьому ця класифiкацiя унiкальна i виконується лише цим пiдприємством. Водночас у каталозi, який розповсюджується в районних управлiннях соцзахисту, вiзки також iдентифiкуються за такою класифiкацiєю. Що це означає? Те, що вже на етапi вибору вiзка вiдповiдного типу наперед визначено, що його поставлятиме лише пiдприємство «Воля» i нiхто iнший. Ну, логiчно, договiр пiдписано. Але питань ще багато.

Цiкавимося в пiдприємства «Воля» долею вiзка марки АЛ 902.1, на який так довго чекає Ростислав Гуменюк. Для цього телефонуємо в офiс пiдприємства. Його представник чесно зiзнається, що «Воля» не виготовляє (!) цих iнвалiдних вiзкiв, а закуповує їх за кордоном, зокрема у Польщi. Це пiдтверджують i данi «Youcontrol», де вказано, що «Воля» лише у 2017 роцi iмпортувала вiзкiв на суму близько 5 мiльйонiв гривень.

Далi — цiкавiше. Представник «Волi» розповiдає, що їхньому пiдприємству видiлили кошти на вiзки лише на перший квартал 2017-го. Тобто наразi отримують вiзки тiльки тi, хто звернувся до квiтня 2017 року. При цьому замовити вiзок iндивiдуально у «Волi» теж можна — його доставлять лише за п’ять днiв. П’ять днiв! А люди на безплатний вiзок вiд держави чекають мiсяцями.

Але якщо детальнiше ознайомитися з договором, все стає зрозумiлiшим. Строки поставки вiзкiв, якi передбачив фонд у договорi, дивують своєю гнучкiстю. Отже, за умови повної передоплати державою вiзок доставлять людинi аж за 85 днiв. Але в будь-якому разi договiр дозволяє «Волi» поставляти всi замовленi вiзки до 20 березня 2018 року. I це при тому, що строк дiї документа закiнчується вже 31 грудня 2017 року.

Але i це не основне, бо суть схеми полягає в iншому. Як ми вже згадували, придбання вiзкiв вiдбувається за неконкурентною процедурою. Тож Мiнсоцполiтики вирiшило встановити граничну цiну на вiзки рiзних типiв, за вищою вiд якої такi пiдприємства, як «Воля», не можуть їх продавати фонду. Для прикладу, вiдповiдно до мiнiстерського наказу, вартiсть вiзка моделi АЛ 902.1 (саме такий призначений пановi Гуменюку) не може перевищувати 11 662 гривень. Беручи до уваги, що станом на 1 жовтня поставлено 89 вiзкiв цiєї моделi на загальну суму 961 200 гривень, середня його вартiсть становить 10 800 гривень. Молодцi! Вклалися в лiмiти i трiшки зекономили.

Але одразу напрошується наступне запитання: наскiльки обгрунтованою є й така цiна? Це легко перевiрити, оскiльки пiдприємство «Воля» не єдиний постачальник iнвалiдних вiзкiв в Українi. I, зазирнувши до першого-лiпшого iнтернет-магазину медичних товарiв, виявляємо, що цiни на вiзки, аналогiчнi АЛ 902.1, залежно вiд виробника, коливаються вiд… 3658 до 6488 гривень. I поставлять його вам протягом трьох днiв з моменту оплати. Вiдчуйте рiзницю — Мiнсоцполiтики через фонд закуповує iнвалiднi вiзки у пiдприємства «Воля» в середньому вдвiчi дорожче, нiж вони коштують на ринку, i при цьому строк їх поставки може становити до року або й бiльше.

Куди зникає рiзниця мiж реальною цiною вiзкiв i сумами, що перераховують за них з бюджету, уявити неважко…

На початку цього року на посаду директора Фонду соцiального захисту iнвалiдiв призначено нову людину — Олену Линдюк, яка, за дивним збiгом, теж з Вiнниччини, так само, як i її патрони: мiнiстр соцiальної полiтики Рева i прем’єр Гройсман. Ця посадова особа й уклала договiр на поставку iнвалiдних вiзкiв з пiдприємством «Воля».

Варто зауважити, що дiяльнiсть попереднього директора фонду Сергiя Артюха вже є предметом кримiнального провадження. 17 лютого цього року його затримали в момент отримання хабара в розмiрi 700 тисяч гривень. За версiєю слiдства, вiн привласнював 10 вiдсоткiв коштiв, якi держава видiляла пiдприємствам Одещини, щоб тi полiпшували робочi мiсця для iнвалiдiв.

От тiльки поки що не зрозумiло, чи новопризначений керiвник державного Фонду соцiального захисту iнвалiдiв вiдповiдатиме за оборудки з iнвалiдними вiзками самостiйно, чи разом iз чиновниками з Мiнсоцполiтики, пiд диригуванням яких i реалiзовується схема, яка дає можливiсть закуповувати iнвалiднi вiзки за непрозорою та неконкурентною процедурою та за цiнами, що можуть перевищувати ринковi в бiльш нiж два рази. Сподiваємося, що Нацiональне антикорупцiйне бюро невдовзi зможе дати вiдповiдь на це запитання.

Автор: Лариса МАКСИМЕЦЬ, Олександр БОВШ

Источник: Expres.ua

Категории
СтатьиТема дня
Лента новостей

Похожие сообщения